FRA INDSAT TIL ANSAT

FYSISKE RAMMER

  • Det er en god ide at have nogen faste rammer, til den ansatte. Men en god strukturer i en hverdag.
  • Det er en god ide, at de har en mentor, så de ved hvor man skal gå Hvis der er noget som udfordr dem.

SAMARBEJDE

  • Forventning afstemning at hvad virksomheden og den ansatte skal have ud af opholdet
  • Se mennesket og se fremad, Papirer kan ikke fortælle alt om et menneske.
  • Møde dem hvor de er i livet, og så tage den
  • Tager tiden til dem, og så prøver jeg at forstå dem.

ARBEJDSOPGAVER

  • Det er vigtigt, at de føler sig som en del af noget som der giver dem værdi.
  • Ansøgeren skal behandles ligesom alle andre, uanset ens fortid.
  • Kig ikke skævt til en, for de arbejder på lige fod alle sammen

SAMARBEJDSPARTNER

High:five baner vejen for virksomheder, som er parate til at hjælpe tidligere straffet – high:five (highfive.net)

Kriminalforsorgen – Kriminalforsorgen