Autisme

FYSISKE RAMMER

  • En hjælp for personen selv og for kollegerne kan være at sætte tydelige rammer for, hvornår og hvordan man for eksempel holder pauser og frokost, hilser på kolleger og indgår i sociale sammenhænge.
  • På en arbejdsplads betyder det, at det kan være en hjælp at opbygge en fast struktur omkring medarbejderen samt skærme vedkommende mod uforudsete krav og hændelser.
  • Nogle personer med autisme er mere følsomme overfor lyde eller oplever ubehag ved lyde. Hvis du har brug for at skærme af for lyde i omgivelserne, kan du bruge høreværn, ørepropper eller evt. hovedtelefoner med støjreduktion. Men det gælder egentligt alle sanseindtryk, dvs. også dufte, taktile og synsindtyk.

SAMARBEJDE

  • Kommunikere tydeligt, konkret og ærligt, det vil være en stor hjælp til en person som har
  • For mennesker med autisme vil der kunne være behov forhjælp til at strukturere arbejdsdagen og arbejdsopgaverne, så det er gennemskueligt, hvad der skal ske, og hvilke forventninger der er til arbejdets udførelse og

 ARBEJDSOPGAVER 

  • Autisme er ikke en hindring for at lære nye ting, men der kan være behov for forudsigelighed og rutiner. Ved autisme kan der for nogle være gavn af at specialisere sig til at varetage bestemte arbejdsopgaver.
  • For mennesker med autisme vil der kunne være behov for hjælp, hvis arbejdsdagen har en klar rytme med for eksempel en angivelse af de præcise arbejdsopgaver i løbet af bestemte tidspunkter på arbejdsdagen.

SAMARBEJDSPARTNER

Special Minds – Forløb til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse o.l.