ADHD

FYSISKE RAMMER

 • Find en rolig og afskærmet plads. Nogle medarbejdere med ADHD har problemer med at sortere i sanseindtryk fra lys, lyde, lugte, billeder og lignende. De har behov for en rolig og afskærmet arbejdsplads, så de ikke konstant forstyrres af de mange sanseindtryk.
 • Hjælp med at forstå socialt samspil og uskrevne regler. Fortæl hvordan det sociale liv fungerer på arbejdspladsen, italesæt uskrevne regler og forventninger til det sociale engagement, fordi en medarbejder med ADHD ikke altid kan fornemme det af sig selv.

SAMARBEJDE

 • Afstem og tydeliggør forventninger inden opstart
 • Gør det tydeligt, hvad der forventes af medarbejderen for eksempel med hensyn til arbejdsopgaver, deltagelse i sociale arrangementer, mødetid, pauser, påklædning, sygemelding o.l. Det er også vigtigt at præcisere, hvem der har ansvar for hvad, og hvem der er medarbejderens kontaktperson.
 • Hjælp med at skabe overblik og struktur.
 • Visualisér opgaver og arbejdsgange ved hjælp af dags- eller ugeskemaer.
 • Del større arbejdsopgaver op i mindre delopgaver med tydelige deadlines. Det gør store opgaver overskuelige, virker motiverende og giver en følelse af progression.

ARBEJDSOPGAVER

 • Nogle medarbejdere fungerer bedre, hvis de i stedet for dags- eller ugeplaner får én opgave ad gangen.
 • Giv en grundig instruktion i arbejdsopgaverne og bed medarbejderen gentage instruktionen, så du er sikker på, at den er forstået rigtigt. Information på skrift – måske med billeder eller tegninger – støtter hukommelsen og gør medarbejderen tryg og mere selvhjulpen.

HJÆLPEMIDLER

 • Få hjælp fra jobcentret. Henvend dig til jobcentret, hvis du er i tvivl om, hvordan du rekrutterer, ansætter eller fastholder en medarbejder med ADHD. Her kan de også oplyse om mulighederne for kompenserende ordninger og ansættelse på særlige vilkår.
 • Mentor: En mentor kan bevilges, når der i en periode er behov for særlig støtte for at kunne deltage i eller fastholde et job.
 • Fidget Sanse Ringen