GROWs Sociale Speedogram

Det sociale speedogram er lavet som en enkel illustration af, hvor stor procentvis indsats den enkelte virksomhed gør på området for social bæredygtighed.

Resultatet i det sociale speedogram er alene baseret på visning af den procentvise andel af CSR-ansættelser i forhold til ordinære antal ansatte. Det vil sige i hvor høj grad lever den enkelt virksomhed op til Verdensmål 8 – “Anstændige jobs og økonomisk vækst” – herunder underpunkt 8.5 og 8.6:

  • 8.5 “Produktiv beskæftigelse for alle, herunder unge og personer med handicap
  • 8.6 “Andelen af unge uden beskæftigelse skal væsentligt reduceres

 

Vi har sat 10 % som rettesnor. En symbolsk grænse for hvad, vi i GROW mener, man bør nå i sit arbejde med Verdensmål 8. Læs mere om Verdensmål 8 her.

Du kan beregne din GROW score og din virksomheds sociale bundlinje ved hjælp af GROWs Sociale Bæredygtighedsberegner

Social Bæredygtighedsberegner